2020/03/08

8/40 | példaképem, Máté AngiSzervusz, kedves Blog-Vándor!


Nőnap alkalmából egy különleges egyéniséget szeretnék bemutatni Neked, akinek életművével tavaly ismerkedtem meg, és azóta az egyik legfőbb irodalmi példaképemként tekintek rá. Íme Máté Angi, a Bródy Sándor-díjas óvónő.1. Életút

Máté Angi erdélyi magyar írónő 1971-ben született Vajdahunyadon. Tanulmányait Székelyudvarhelyen végezte: a Tamási Áron Gimnáziumban érettségizett, majd elvégezte a Benedek Elek tanítóképzőt. Óvodapedagógusi pályáját 1993-ban kezdte Székelyudvarhelyen, majd Kolozsváron folytatta, jelenleg pedig Budapesten él lányával, Dorkával.


2. Írói pálya

Kezdetben olyan neves irodalmi lapok publikálták műveit, mint a marosvásárhelyi Látó szépirodalmi folyóirat, a budapesti Kortárs irodalmi és kritikai folyóirat vagy a szintén fővárosi székhelyű Irodalmi Jelen szépirodalmi és kulturális folyóirat. Első önálló könyve Mamó címmel jelent meg 2009-ben, ezt követte a már gyermekeknek szóló mesekötetei: Volt egyszer egy (2010), Ez egy susogó levél (2011); valamint a nagyobb volumenű meséi: Kapitány és Narancshal (2012) s végül Az emlékfoltozók (2012).


3. Stílus

„…míg mindenben frászolós, szöszölős, addig az írásban szabad, tágas vagyok (…) ez egy nagyon jó állapot.” (Máté Angi, 2015)

Máté Angi meséiben különleges gyermeki világ jelenik meg, melyben egyszerre helye van melankóliának, a mulasztások utáni bánatnak, de a legnagyobb örömöt okozó összetartásnak és megértésnek is. E világot egyfajta szelídség jellemzi; nem akar feltétlenül megnevettetni, de egy meghitt mosolyt mindenképp arcunkra varázsol. Írói stílusát tekintve mindezt főként a mese eredeti, szóban előadott formáját idéző hangutánzó kifejezésekkel éri el, mint pl. „búuffan”, „zunnyog”, „dödöng” stb., valamint olyan jól ismert szófordulatokkal, mint pl. „Volt egyszer egy…” vagy „Gyere, pisze, vesszünk össze”.


4. Kizárólag felnőtteknek

Máté Angi első könyve a kolozsvári Koinónia kiadó gondozásában jelent meg, Lackfi János szerkesztésében, és A Pál utcai fiúk vagy a Légy jó mindhalálig c. regényekhez hasonlóan gyermek szemszögből mesél el egy történetet, ami inkább felnőtt olvasóknak szól. Az erősen életrajzi elemekre épülő mű 2010-ben elnyerte a Bródy Sándor díjat, és később Csipke címmel színdarabot is írtak a történet alapján.


MAMÓ


Koinónia, Kolozsvár, 2009.
118 oldal.
Fülszöveg:

Máté Angi hőse árva kislány, aki zord nagyanyjával, Mamóval egy kidőlt-bedőlt, kék falú univerzum lakója. Mégsem afféle árvagyerekes-ríkatós lelki horrortörténet ez, sem puszta tudósítás a szeretetlenség poklából.

Az elképesztően tömény kisprózákból nem holmi sivárság árad. A titok az író világ-újrateremtő nyelvezete, amely egyszerre egyedi és erdélyi, gyermeki és művészi, csodásan hajlékony és mulatságosan naiv. Mamó „korcbaszedett' arca felett lobogós hajon "csicsonkáznak” a „hajhuziga-bogarak”, a templomi szentek „mutatják a szomorút, ki magukból”, „Nemzetközi Nőnapkor ott állnak a legszebb anyákok, a legszebb fejükkel, ruháikkal”, temetőben pedig „járulnak a népek, mintha lerónivaló sajnáljaik lennének”.

A túlélés eszközei a varázsigeként örvénylő szavak. Sok jó könyv jelenik meg manapság, ám ritka az olyan, amelynek a helye előre ott állna kitöltetlenül a magyar irodalom polcán. A Mamó ilyen szín a palettán. Csak most, hogy van, jövünk rá, mennyire hiányzott!

(Lackfi János)

5. Mesék nagyobbaknak

Kapitány és Narancshal és Az emlékfoltozók c. mesekönyve 2012-ben jelent meg a budapesti Magvető kiadó gondozásában. Mindkettőt Rofusz Kinga illusztrálta, és már a borítók egyedi stílusán is jól látszik, hogy ezeket a történeteket inkább az érettebb gyermekek élvezhetik. Már hosszúságukat tekintve is igaz ez, hiszen a két könyv oldalain egy folyamatos cselekmény elevenedik meg, kisebb fejezetekre bontva. Az effajta írások figyelemmel-kíséréséhez pedig elengedhetetlen egy magasabb fokú koncentrálóképesség és türelem, ami a kisebb gyermekekre még nem jellemző. Másrészt bizonyos szinten tabu-könyveknek is tekinthetők ezek a művek, hiszen olyan témákkal foglalkoznak, ami erősen megérinti a gyermeki lélek legmélyebb rétegeit, mint pl. az elszakadás, félelem, önértékelési problémák és a tehetetlenség érzése. Főleg emiatt kell alaposan megfontolnunk, hogy a gyermek megfelelő egyéni fejlettségi szinten áll-e a történetek befogadásához. Otthoni, biztonságos környezetben, iskolába készülő vagy már iskolás gyermekek kezébe viszont nyugodtan adhatjuk ezeket a meséket is, hiszen Máté Angi mindig biztosítja a megpróbáltatások utáni feloldozást: az elveszett dolgokat meg lehet találni, az elkopott emlékeket meg lehet foltozni.


KAPITÁNY ÉS NARANCSHAL


Magvető, Budapest, 2012.
56 oldal.
Fülszöveg:

Egy parancsolgatós tengerészkapitány megunja a tengereket, partra száll, egy hídra költözik, majd nyakába veszi a várost barátjával, a befőttesüvegben tátogó kicsi, narancssárga hallal. Velük együtt mi is megtaláljuk a legjobb helyet, ahol élni lehet: Máté Angi meséjének gyöngéd világát, amelyet Rofusz Kinga különleges hangulatú képei ölelnek magukhoz.

Máté Angi a kortárs irodalom több mint ígéretes alkotója. 2010-ben a legjobb első prózakötetnek járó Bródy Sándor-díjat, 2011-ben az IBBY Év Gyermekkönyve díjat kapta meg. A Magvető Kiadónál most jelenik meg először könyve: Kapitány és Narancshal című meséje szeretettel és empátiával mutat be egy különleges barátságot egy barátságos mesevilágban. A könyvet Rofusz Kinga (2009-ben az IBBY Év illusztrátora) költői rajzai teszik teljessé.

AZ EMLÉKFOLTOZÓK


Magvető, Budapest, 2012.
72 oldal.
Fülszöveg:

Hogy kik is azok az emlékfoltozók? Talán két tündér. Vagy két rigó. Esetleg két kislány. Két tündérrigólány: a limonádéhajú és a faodúbarna.

Amerre csak járnak, csodák történnek. Igazán nem kell hozzá sok. Elég egy tű meg egy cérna, és megfoltozzák a feledékeny roller és tölgyfa emlékeit. Egy horgászbot, és megcsiklandozzák a Holdat. Klakkognak és dübbögnek, de úgy, hogy a villamos kerekei szikrát hánynak. Erdőt szelídítenek és kinyitják a tengert; rókák és őzek a barátaik. Azt is megtudhatjuk: együtt mennyivel könnyebb és nehezebb élni, mint egyedül.

A legjobb első prózakötetesnek járó Bródy Sándor-díjjal, valamint az IBBY Év Gyermekkönyve díjjal kitüntetett Máté Anginak a Magvetőnél ez a második kötete. Akár a Kapitány és Narancshalat, úgy ezt a mesekönyvét is az IBBY Év Illusztrátora díjas Rofusz Kinga rajzai teszik még szerethetőbbé.

VOLT EGYSZER EGY


Pagony, Budapest, 2010.
42 oldal.
Fülszöveg:

"Van nekem egy régi barátom, Máté Anginak hívják, még sohase láttam. Csak a hangját hallom ki mindig a betűk mögül. Most megjelenő meséinek kiváltképp örülök, mert végigujjonghattam születésüket, ahogy szépen, levelenként zizzentek be a postaládámba. Ezekben a történetekben vonatra száll a nyár, és őrölt kekszet eszeget málnaszörppel. A nap leszöszmögi bajszáról a pihepuhákat. Az almák gömbölyeket énekelnek. A sün muszog a ribiszkebogyós hátával. Fagylaltok gombóckodnak szép illatozással.

Máté Angiból ősi regemondók hangja szól, világa mégis friss és új nekünk. Nem csoda, hogy így csillog-villog, varázslat hívta létre! És a mesék terét tágítják Szulyovszky Sarolta tenger-lendülettel könyvlapra kicsapó illusztrációi."

(Lackfi János)

EZ EGY SUSOGÓ LEVÉL


Cerkabella, Szentendre, 2011.
48 oldal.
Fülszöveg:

Máté Angi rövidmeséi olyan, a gyerekek számára mindennap használt, hétköznapi fogalmakról szólnak, amelyek eddig mégsem jelentettek témát a gyerekirodalomban:
fázás, magány, félelem, szeretet.

Lackfi János megfogalmazásában Máté Angi írásai „világújrateremtő”, egyszerre egyedi és erdélyi, gyermeki és művészi, csodásan hajlékony és mulatságosan naiv Máté Angi – nyelven beszélnek.

Mesékről lévén szó a szokatlan perspektívák, megszemélyesülő fogalmak, varázslatok használatával lesznek különlegesek ezek a történetek, melyekben az érzékelésnek kitüntetett szerepe van.

A rövidprózák, Keszeg Ágnes illusztrációival kiegészülve különös, álomszerű, szürreális, ám mégis otthonos hangulatú mesekönyvet eredményeznek.
6. Mesék kisebbeknek

 A két kötet közös elemei az igényes megjelenés, valamint Máté Angi írásainak fentebb taglalt sajátos stíluselemei. Az írónő műveiben mindig megjelennek olyan történetírói eszközök, mint az antropomorfizmus és az animizmus, az Ez egy susogó levél-ben viszont az emberi tulajdonságokkal felruházott állatok (pl. sün), növények (pl. almafa), tárgyak (pl. kemence) és természeti jelenségek (pl. sötétség) mellett előtérbe kerülnek az emberi szereplők is, akik a Volt egyszer egy-ben legfeljebb háttérfigurákként voltak jelen. Az ember, mint főszereplő megjelenése azonnal eltolja az azonosulási pontot, megjelenik a „mi” és „ők” különbsége, ami inkább az idősebb gyermekeknek szánt irodalomra jellemző. Abban a korban érdemes az Ez egy susogó levél-t elővenni, amikor a gyermeki egocentrizmus meghasadozik, és a gyermek kezdi megérteni, hogy a körülötte lévő egyének saját szándékkal és érzésekkel rendelkeznek, melyek nem csak őt szolgálják. Ezt a folyamatot megerősítheti az Ez egy susogó levél világa, de ha túl korán vesszük elő, a kötetben található történetek nagy valószínűséggel nem nyújtanak maradandó élményt a gyermekeknek.

Az emberi figurákat nélkülöző Volt egyszer egy már mélyebb hatást érhet el a legfiatalabb hallgatóságban is, és a felsorakozó problémák az idősebb gyermekek életében is fontosak lehetnek. Ilyen például a sün önelfogadási problémája, vagy a kifli magaviseleti problémái. A sün a tüskéi miatt nem tud fizikai kapcsolatot kialakítani a társaival, ezért nem képes elfogadni testi adottságait. Örök magányra és kétségbeesésre volna kárhoztatva, de társai szerencsére nem hagyják magára, és közösen találnak megoldást a problémára. A kifliről pedig hamar kiderül, hogy senkinek sem akar rosszat, de születésekor „belegyúrták a mogorvát”, ami ellen nem tudott tiltakozni, hiszen még teljesen magatehetetlen és kiszolgáltatott volt. Ennek a megoldása is az összefogásban és a megértésben rejlik, amit Máté Angi rejtett módon közöl az olvasóval. A megküzdési stratégiák mind egyértelműek, de elbújtatva jelennek meg, szépen a mese cselekményébe szőve: a szereplők a menekülés helyett a szembenézést, az elkerülés helyett a befogadást választják, így nyújtanak megfelelő erkölcsi példát a gyermekek számára.

Máté Angi írásai tehát minden korosztálynak elengedhetetlen erkölcsi tartalmakat képesek átadni, miközben minden történetben felbukkan az egyéni fejlődés fontossága is. Kívánhat-e bárki többet a gyermekének?

Remélem, sikerült felkeltenem az érdeklődésedet Máté Angi különleges mesevilágai iránt. Az egész életművét, a Mamó-val együtt egyetlen délután alatt ki lehet olvasni, szóval igazán érdemes vetni rá egy pillantást.

Köszönöm a látogatást, további meseszép nőnapot kívánok, és boldog névnapot minden Zoltánnak - pláne a beszélő hollóknak!


Bye.
Felolvasás a Pagony szervezésében:
Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése